Czysta energia dla Rybnika

Projekt budowy nowoczesnej i przyjaznej środowisku kopalni węgla kamiennego.

Szansa na ciepło systemowe dla miasta

Podłączenie domów i mieszkań do sieci pozwoli na znaczącą redukcję zanieczyszczenia powietrza.

Szereg możliwości rozwoju Rybnika

Realizacja projektu to szansa na dalsze funkcjonowanie i rozwój elektrowni oraz ok. 25 mln złotych na inwestycje w mieście.

Projekt Paruszowiec” to projekt budowy nowoczesnej i przyjaznej środowisku kopalni węgla kamiennego. Planowany zakład będzie wydobywać węgiel ze złoża „Paruszowiec”, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej elektrowni Rybnik. Projekt spółki Bapro stwarza szansę na powstanie unikalnego w skali światowej kompleksu wydobywczo-energetycznego, który umożliwi w nowoczesny i czysty sposób spalanie w przylegającym zakładzie elektrociepłowniczym wysokiej jakości paliwa.

Wydobycie węgla ze złoża „Paruszowiec” otwiera szereg możliwości rozwoju Rybnika w przyszłości. Przede wszystkim daje realne narzędzie do rozwiązania najistotniejszego problemu miasta, jakim jest obecnie zanieczyszczone powietrze spowodowane niską emisją.

Powstanie nowej kopalni, dzięki ścisłej współpracy z właścicielem Elektrowni „Rybnik”, stworzy możliwość budowy sieci ciepła systemowego pokrywającej znaczącą część miasta. Jej podstawą byłby względnie tani i wysokiej jakości surowiec (dzięki sąsiedztwu obu zakładów koszty transportu będą praktycznie zerowe), przekładający się w konsekwencji na niższe ceny ciepła, które w przyszłości trafi do mieszkańców Rybnika. To właśnie podłączenie domów i mieszkań do sieci pozwoli na znaczącą redukcję zanieczyszczeń, które obecnie emitowane są w Rybniku przez często przestarzałe piece opalane niższej jakości surowcem. 

Wysokiej jakości węgiel wydobywany w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej Elektrowni Rybnik stwarza szansę na wieloletnią współpracę obu zakładów i tym samym na dalsze funkcjonowanie i rozwój elektrowni, będącego częścią bogatej historii miasta. 

Projekt spółki Bapro jest realizowany z największą dbałością o ochronę środowiska i obszarów na powierzchni. Proces inwestycyjny zakłada daleko idący dialog ze społecznością lokalną i władzami miasta, którego celem jest wypracowanie optymalnej formuły inwestycji. 

Maszyna drążąca tunel, TBM.

Projekt w liczbach

2500

nowych miejsc pracy

3 mln ton

wysokiej jakości węgla

25 mln zł rocznie

do budżetu Rybnika

1/3

wydobycia z podsadzką hydrauliczną, na całym terenie zurbanizowanym

65 budynków

w IV i V kategorii szkód górniczych. 100% odszkodowania w wartości odtworzeniowej

Tylko ok. 1 %

terenu Parku Krajobrazowego w obszarze potencjalnego oddziaływania