Szansa na ciepło systemowe dla Rybnika

Projekt zakłada stworzenie systemowego rozwiązania dla Rybnika w obszarze produkcji czystszej i tańszej energii elektrycznej oraz cieplnej. Dwoma filarami tego rozwiązania będą kopalnia na złożu Paruszowiec i Elektrownia Rybnik, które mogą stanowić naturalne źródło energii dla planowanej inwestycji w sieć ciepła systemowego pokrywającą znaczną część miasta. 

Inwestor, w momencie uzyskania koncesji na wydobycie, planuje uruchomić fundusz celowy w wysokości 5 mln zł rocznie, który będzie przeznaczony wyłącznie na finansowanie zamierzeń zgodnych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika. Program zakłada budowę sieci ciepła systemowego i przyłączanie do niej rybnickich domów. Alternatywnie, na terenach, gdzie nie powstanie sieć ciepła miejskiego, fundusz będzie pokrywał koszty wymiany przestarzałych kotłów węglowych na najnowocześniejsze piece 5. generacji. 

Czystsze powietrze

Kopalnia Paruszowiec w połączeniu z miejską siecią ciepłowniczą to realne narzędzie do rozwiązania najistotniejszego problemu miasta, jakim jest smog.

Dostęp do nowego źródła ciepła z elektrociepłowni oraz podłączenie domów i mieszkań do miejskiego systemu ciepłowniczego pozwolą na znaczącą redukcję zanieczyszczeń. Obecnie są one emitowane głównie przez przestarzałe i opalane niskiej jakości surowcem domowe paleniska. Kopalnia będzie produkować wyłącznie węgiel wzbogacony o wysokiej kaloryczności. Jego spalanie w nowoczesnych urządzeniach wyposażonych w najnowsze filtry, jak i w indywidualnych, nowoczesnych kotłach węglowych przełoży się na ograniczenie emisji zarówno w dużych blokach energetycznych, jak i w rybnickich domach.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska inwestor jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Oznacza to, że Bapro będzie zobowiązane do zredukowania emisji pyłów na terenie Rybnika o wartość 130% ilości pyłów, które planuje emitować.

Tańsze ciepło i prąd

Planowanym paliwem dla sieci ciepła systemowego jest tani i wysokokaloryczny węgiel wydobywany ze złoża Paruszowiec. Dzięki sąsiedztwu kopalni i EC Rybnik koszt jego transportu będzie praktycznie zerowy. W konsekwencji przełoży się to na niższe ceny energii elektrycznej i cieplnej, która w przyszłości będzie dostarczana mieszkańcom miasta.

Stabilność zatrudnienia i rozwój miasta przez lata

W przyszłości nowa kopalnia może być dla Rybnika znacznie ważniejsza niż wydaje się to dzisiaj. Obecna sytuacja gospodarcza spowodowała, że bezrobocie w mieście wynosi ok. 3% (choć niedawno wskaźnik ten sięgał nawet 14%), a wpływy do budżetu i dochody mieszkańców są wysokie. Niezależnie od koniunktury rynkowej wydobycie węgla z Paruszowca gwarantuje przez kilkadziesiąt lat ok. 2500 stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy w kopalni i kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Dodatkowo z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków od gruntów oraz CIT i PIT, zapewni wpływy do budżetu miasta w wysokości ok. 25 mln zł rocznie, wzmacniając impuls rozwojowy miasta. 

Nowa szansa dla Elektrowni Rybnik

Planowana współpraca nowej kopalni oraz Elektrowni Rybnik jest szansą na dalsze funkcjonowanie i rozwój zakładu będącego częścią bogatej historii miasta. Oparcie przyszłej sieci ciepła systemowego o wysokiej jakości węgiel z Paruszowca to rozwiązanie, które uzasadni inwestycję w modernizację elektrowni i zapewni jej funkcjonowanie na dalsze kilkadziesiąt lat. Dzięki temu zostaną stworzone i utrzymane dobrze płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników.