Węgiel ma przyszłość

Węgiel ma przyszłość

Raport Instytutu Jagiellońskiego pt. „Czy węgiel ma przyszłość?” (Warszawa, wrzesień 2019) jest
głosem w rozmowie dotyczącej przyszłości węgla w gospodarce. W kompleksowy sposób
przedstawia dane dotyczące światowej produkcji węgla, postępu technologicznego w zakresie
szerokiego wykorzystania tego pierwiastka, w tym marsz nauki i technologii nowoczesnej
fizykokarbochemii i inżynierii materiałowej. Odnosi się także do dyskusji o przyszłości węgla jako
głównego czynnika energetycznego w miksach energetycznych krajów europejskich, a także jego
miejsca w długofalowych strategiach bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Główne konkluzje raportu to:

Optymalna polityka surowcowa i koncesyjna Polski to warunek konieczny dla utrzymania
pozycji kraju posiadającego niezależność energetyczną

Wzrost importu węgla z zagranicy spowodowany jest zaniechaniem działań w kierunku
rozwoju inwestycji w rodzime złoża

Napływ kapitału i technologii związanych z wydobyciem i przetwarzaniem węgla może być
podstawą do wykorzystania tego surowca nie tylko w energetyce, ale także w przemyśle
chemicznym, hutniczym, motoryzacyjnym oraz w rolnictwie

Optymistyczna przyszłość węgla w Polsce będzie uzależniona od optymalnej eksploatacji
surowca bazującej na własnych doświadczeniach oraz modyfikacji i adaptacji dorobku
światowej nauki i technologii.

Raport dostępny jest tutaj:
http://jagiellonski.pl/files/other/Czy_wYgiel_ma_przyszYoYY_-_Raport_IJ_-_wrzesieY_2019.pdf

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published.