Inwestor

Spółka Bapro

ProjektParuszowiec

Budowa nowej kopalni i jej wieloletnia eksploatacja to ogromne wyzwanie techniczne, biznesowe i organizacyjne. Wymaga wiedzy i doświadczenia oraz zabezpieczonego finansowania dla inwestycji. Doświadczenie wyniesione z różnych specjalności branży górniczej i osiągnięcia osób tworzących Bapro Sp. z o.o. gwarantują, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o najwyższe standardy i najlepszą wiedzę technologiczną.

Bapro- kim jest?

Bapro jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy kopalni. Wspólnicy spółki od kilkudziesięciu lat związani są czynnie z przemysłem wydobywczym. Zarówno w zakresie kierowania kopalnią, jak i prowadzenia robót górniczych czy procesów przetwarzania węgla oraz produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń dla branży.

Planyna przyszłość

Bapro przeprowadzi całą wymaganą polskim prawem procedurę formalną, by mieć gotowy projekt budowy nowej kopalni, który w istniejących, sprzyjających warunkach rynkowych jest szansą na wymierne korzyści dla społeczności lokalnej i polskiej gospodarki. Zarówno przez ograniczenie niskiej emisji w Rybniku i tym samym realny wpływ na poprawę jakości życia w mieście, jak i poprzez większe uniezależnienie polskiej energetyki od dostaw surowca z zagranicy.

Poznaj Projekt Paruszowiec

Projekt Paruszowiec to projekt budowy nowoczesnej i przyjaznej środowisku kopalni węgla kamiennego,
która przełamie stereotypy na temat wydobycia tego surowca.

Niektóre z korzyści realizacji tej inwestycji to:

Czystsze powietrze

Tańsza energia i ciepło

Rozwój miasta

Nowe miejsca pracy