Smog to największy problem miasta

Spółka Bapro stworzy jedną z pierwszych inwestycji w Polsce, opierającą się na zielonym górnictwie.  Zakład będzie oddziaływał w zdecydowanie mniejszym stopniu na środowisko oraz pomoże rozwiązać problem smogu w mieście Rybnik.

Zmiany są konieczne:

  • Rybnik zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem rocznych stężeń pyłu PM10
  • Dopuszczalne normy szkodliwych substancji są przekraczane o ponad 1000% w sezonie grzewczym
  • Co roku z powodu smogu w Polsce umiera 48 tys. osób
  • 94.5% mieszkańców Rybnika chce pomocy władz w zmianie sposobu ogrzewania

Rybnik w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Polski i Europy

Rybnik zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem rocznych stężeń pyłu PM10. Coroczny monitoring jakości powietrza wskazuje, że w sezonie grzewczym średnie zawartości wysoce szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 przekraczają o ponad 1000% dopuszczalne zgodnie z polskim prawem normy. W odniesieniu do przepisów obowiązujących np. we Francji te wartości przekroczone są nawet o kilka tysięcy %.

Z powodu smogu statystyczny Rybniczanin, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła, wdycha każdego roku zanieczyszczenia będące równowartością wypalenia 6 tysięcy papierosów.

Smog zabija

Każdego roku z powodu smogu umiera w Polsce 48 tys. osób. Cząsteczki pyłów dostają się do organizmu ludzi i zwierząt, gdzie osiadają głównie w płucach. W ten sposób przyczyniają się do nawet 48 tysięcy zgonów w naszym kraju.

Możemy to zmienić

94,2% mieszkańców Rybnika uznało, że władze powinny im pomóc w zakresie działań mających na celu zmianę sposobu ogrzewania domu lub mieszkania. Nowa kopalnia może znacząco przyczynić się do zmiany tej niekorzystnej sytuacji i wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia emitowanego przez często przestarzałe piece, opalane niższej jakości surowcem. Kluczem do realnej poprawy jakości życia jest budowa miejskiej sieci ciepła systemowego zasilanej z obecnej Elektrowni Rybnik, dla której paliwem może być wysokiej jakości węgiel ze złoża Paruszowiec.

5 mln zł rocznie na budowę sieci miejskiego ciepła

Inwestor planuje uruchomić fundusz celowy w wysokości 5 mln zł rocznie, który od momentu uzyskania koncesji na wydobycie, będzie przeznaczony wyłącznie na ograniczenie niskiej emisji. Głównie poprzez finansowanie zamierzeń zgodnych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika, czyli budowy sieci ciepła systemowego i przyłączanie do niej rybnickich domów. 

 

Także na wymianę kotłów

Alternatywnie na terenach, gdzie nie zostanie zbudowana sieć ciepła miejskiego z fundusz celowy będzie pokrywał wymianę przestarzałych kotłów węglowych na najnowocześniejsze urządzenia 5. generacji, które produkują 20 razy mniej pyłu niż stare piece. 

Dobry węgiel to czystsze powietrze w Rybniku

Węgiel z Paruszowca to wysokokaloryczny surowiec, którego spalania w nowoczesnych kotłach przemysłowych czy w najnowszych piecach domowych wprost przełoży się na ograniczenie emisji z dużych bloków energetycznych i rybnickich domów.

Miejska sieć ciepła systemowego – plan budowy / sukces zależy od

Przełączenia systemu ciepłowniczego Rybnika do elektrowni Rybnik

Dokonania niezbędnych inwestycji na terenie elektrowni

Wybudowania kopalni

Rozpoczęcia dostarczania taniego i wysokiej jakości węgla do elektrowni 

Rozbudowy sieci ciepłowniczej w mieście