Zielone górnictwo

Projekt Paruszowiec to pierwsza taka inwestycja w Polsce.
Głównym celem inwestora jest ekologiczne wydobycie węgla kamiennego,
tak aby zniwelować negatywny wpływ na środowisko.

Ograniczenie niskiej emisji

Kopalnia Paruszowiec w połączeniu z siecią ciepłowniczą to realne narzędzie do rozwiązania problemu smogu.

Szansa na ciepło systemowe

Projekt zakłada stworzenie systemowego rozwiązania dla Rybnika w obszarze produkcji czystszej i tańszej energii elektrycznej oraz cieplnej.

Nowe miejsca pracy

2500 stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy w kopalni i kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych.

Tańsze ciepło i prąd

Dzięki planowanej współpracy z Elektrownią Rybnik i położeniu projektu w jej sąsiedztwie, koszt transportu będzie praktycznie zerowy, co przełoży się na ceny energii.

Budujemy przyszłość dla naszych dzieci

Dlatego tak ważne są dla nas poniższe aspekty:

Ziemia to nasz dom, w dodatku jedyny, dlatego należy o niego dbać. Działalność kopalni wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, ponieważ spowoduje, że do powietrza wpłynie mniej zanieczyszczeń niż obecnie. Ingerencja w środowisko będzie ograniczona do minimum, a wpływ na powierzchnię zostanie zmniejszony dzięki wydobyciu z wykorzystaniem najlepszej dostępnej technologii.

Dzięki rozmowom z mieszkańcami Rybnika, nowy projekt został udoskonalony – zrezygnowano z budowy dodatkowego źródła energii i częściowo ograniczono prognozowane oddziaływanie eksploatacji na powierzchnię. Dzięki temu zniwelowano dwa najpoważniejsze, niepożądane efekty – dodatkową emisję do atmosfery oraz ryzyko wystąpienia szkód w obiektach przemysłowych i częściowo budynkach mieszkalnych.

Powstanie kopalni nie tylko wpłynie pozytywnie na powietrze w regionie, ale również utworzy tysiące nowych miejsc pracy. Inwestycja Projekt Paruszowiec polepszy jakość życia w Rybniku i okolicach.

Dlaczego Projekt Paruszowiec jest ważny dla Rybnika?

Czysta energia dla Rybnika” to projekt budowy nowoczesnej i przyjaznej środowisku kopalni węgla kamiennego.

Projekt spółki Bapro stwarza szansę na powstanie unikalnego w skali światowej kompleksu wydobywczo-energetycznego, który umożliwi w nowoczesny i czysty sposób spalanie w przylegającym zakładzie elektrociepłowniczym wysokiej jakości paliwa.